Nyilatkozat-minta elálláshoz

VISSZAKÜLDÉS

RENDELÉSEK LEMONDÁSA ÉS ELÁLLÁS

 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a vásárlástól való elállás lehetősége nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének, ki illetve felpróbálásának lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.
Az “elállás” nem a rendelés lemondása. Rendelés lemondására (telefonban és e-mailben) addig van lehetőség, míg a Kereskedő a termék kiszállítását (teljesítést) meg nem kezdte.
Elállási jog: a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződésekről szóló 45/ 2014. (II.26.) kormányrendelet.
Amennyiben a rendelt termék nem nyeri el tetszését, vagy nem felel meg Önnek, a csomag átvételétől számítva 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és visszatérítjük a termék árát a fizetési móddal megegyező módon, vagy a fogyasztó beleegyezése alapján a vállalkozás más visszatérítési módot alkalmazhat.
Visszaküldési cím:
Hiller Kéziszerszámgép Kft. 8000, Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Hiller Kéziszerszámgép Kft.
(cím: 8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10., e-mail: info@hiller.hu)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………

Kelt: